Dutch
Frequently Asked Questions: 

Welke soort informatie wordt door watchITgrow verstrekt?

WatchITgrow verstrekt informatie omtrent gewasgroei en ontwikkeling zoals waargenomen door satellietbeelden. Van de groenheidskaart kan je gemakkelijk de variabiliteit binnen je veld detecteren en  gewassen op verschillende velden vergelijken. Door het opvolgen van de weergegevens (temperatuur en neerslag) kan je beter het productierisico’s of mogelijke kwaliteitsverliezen op de velden inschatten.  Tot slot biedt WatchITgrow voor aardappelen ook opbrengstprognoses op veldniveau. Deze prognoses worden geaggregeerd op het niveau van de gemeenten, de provincies en de landbouwstreken.

Je kan WatchITgrow ook gebruiken voor het opslaan van veldgegevens: algemene informatie zoals het ras, plantdatum,  oogstdatum of meer specifieke informatie over toepassing van meststoffen, gewasbescherming, irrigatie, … Wanneer je opbrengststalen neemt, kan je deze ook opslaan en de verwachte opbrengsten in een grafiek visualiseren.

Hoe kan ik beginnen met het opvolgen van mijn velden?

Onder “Mijn velden” kan je je velden toevoegen door te klikken op de “+velden toevoegen” knop. Er zijn 3 manieren om velden toe te voegen:

 1. door velden te selecteren uit een bestaande perceelslaag (klik op “selecteer”)
 2. door velden te tekenen (klik op “Teken”)
 3. door velden te importeren bv. na aanplanting met GPS (klik op “Importeer”)

Hoe percelen selecteren?

Onder “Mijn velden” kan je velden toevoegen door te klikken op de knop “+ velden toevoegen”. De “Selecteren” knop werd standaard geactiveerd. Je moet daarbij eerst het gewenste jaar selecteren.

De velden waaruit je dat jaar kan kiezen, zijn blauw gemarkeerd. Je kan één of meerdere velden selecteren door op het veld/de velden te klikken. Wanneer je klaar bent, klik je op “Opslaan”. Daarna zal je gevraagd worden om voor elk veld dat je geselecteerd hebt een naam voor het veld, het gewas alsook de variëteit op te geven.

Waar komen de velden voor selectie vandaan?

Vlaanderen:

De velden die je ziet, zijn de landbouwpercelen die als zodanig aan het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid werden aangegeven (dit zijn publiek beschikbare gegevens). Bij het wijzigen van het jaar zal je zien dat er verschillende percelen beschikbaar worden voor selectie.

Wallonië:

De velden die je ziet, zijn de landbouwpercelen die als zodanig aan de Waalse Overheid werden aangegeven in 2015 (dit zijn publiek beschikbare gegevens).

Hoe percelen tekenen?

Onder “Mijn velden” kan je velden toevoegen door te klikken op de “+ velden toevoegen” knop. Als je op de “Tekenen” knop klikt, kan je je perceel tekenen door te klikken op de hoekpunten van je veld. Als je klaar bent, klik je op “Opslaan”. Dan zal je worden gevraagd om voor elk getekend veld de lokale veldnaam, het gewas alsook de variëteit op te geven.

Hoe velden importeren?

Onder “Mijn velden” kan je velden toevoegen door op de knop “+ velden toevoegen” te klikken. Als je op de knop “importeren” klikt, kan je een kml-bestand of een zip-bestand met daarin de shp + shx + dbf + prj bestanden van je velden opladen door te bladeren naar de locatie op je pc waar deze bestanden staan en op “Open” te klikken. Dan zal je gevraagd worden om voor elk veld de naam van het veld, het seizoen en het gewas en de variëteit in te geven. Je kan dit voor elk veld apart invullen door “Naam”, “Jaar” en “Gewas” op “Manueel” te laten staan of je kan de info inlezen uit het .shp of .kml bestand door de overeenkomstige gegevens te selecteren uit de lijst van attributen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat de “Naam” van het veld komt overeen met “name” uit het shp/kml bestand. Bij het ingeven van het “Jaar” kan je kiezen voor een “Vast jaar” voor alle velden. Indien op al de ingevoerde percelen hetzelfde gewas geteeld wordt kan je dat gewas kiezen uit de gewassenlijst onder “Gewas”. Indien er meerdere gewassen geteeld worden kies je bij “Gewas” voor “Manueel”.

Velden importeren: welke formaten worden ondersteund?

Momenteel worden .shp en .kml bestanden ondersteund waarbij de coördinaten in lon/lat (EPSG:4326 / WGS 84) weergegeven worden. De .shp bestanden dienen wel samen met de .shx, .dbf en .prj bestanden in zip-formaat aangeboden te worden. Dit vereist dus dat je de shp+dbf+shx+qpj bestanden eerst comprimeert naar een .zip bestand.

Waarom zie ik verschillen tussen de veldgrenzen die ik getekend heb en de veldgrenzen op de satellietbeelden?

De satellietbeelden die gebruikt worden als achtergrond om nieuwe velden in te tekenen zijn satellietbeelden van voorgaande jaren. In de tussentijd kunnen de veldgrenzen gewijzigd zijn. We stellen voor om de groenheidskaart voor je veld (via de “groenheid” knop) op te laden en dan het meest recente satellietbeeld te kiezen. Je zal zien dat de veldgrenzen, zoals je ze getekend hebt, niet altijd overeen komen met de veldgrenzen die zichtbaar zijn op het satellietbeeld. In dergelijke gevallen wordt het ten zeerste aanbevolen de veldgrenzen te wijzigen. Anders zal de groenheidsgrafiek niet alleen het resultaat van jouw veld tonen maar zal ook een deel van de aangrenzende velden in rekening gebracht worden.

Hoe de grenzen van je veld wijzigen?

Waar je je velden op een kaart afgebeeld ziet, kan je de grenzen van dat veld wijzigen door op het veld te klikken en “Bewerk grens” te kiezen. We raden aan om gebruik te maken van de groenheidskaart van het huidige seizoen om de veldgrenzen controleren, vooral wanneer je ze uit een bestaande perceelskaart hebt geselecteerd of wanneer je ze hebt getekend vanuit een ouder satellietbeeld. Je kan de grenzen wijzigen door te klikken op dat deel van de grens waaraan je wijzigingen wil aanbrengen. Er verschijnt dan een punt. Je kan nu dat punt naar de juiste locatie slepen. Wanneer je klaar bent, kan je de bewerkingen bewaren door te klikken op “Opslaan”.

Hoe kan ik velden vinden die ik heb ingegeven?

Als je op de “Mijn velden” knop klikt dan zie je op de kaart de velden die je tot dusver hebt ingegeven. Als je de lijst met je eigen velden wenst te zien, kan je vervolgens klikken op “Lijst”.

Ik zie mijn veld op de kaart, hoe kan ik meer informatie krijgen over mijn veld?

Wanneer je inzoomt naar je veld en klikt op het veld dan zal een pop-up scherm verschijnen. Daar kan je twee dingen doen:

1. “bewerk grens”: hier kan je de veldgrenzen wijzigen
2. “veldgegevens” : als je hierop klikt dan krijg je een overzicht van je veld (een “perceelsfiche”) met algemene info, temperatuur- en neerslaggrafieken, de groeicurve,… Je kan hier zelf ook veldgegevens invoeren.

Hoe kan ik mijn veldgegevens ingeven?

Wanneer je op je veld in de lijst klikt zal een pop-up scherm verschijnen met

1. “kaart”: zo kan je je veld lokaliseren op de kaart

2. “veldgegevens”:  als je hierop klikt dan krijg je een overzicht van je veld (een perceelsfiche”) met algemene info, temperatuur- en neerslaggrafieken, de groeicurve,… Je kan hier zelf ook veldgegevens invoeren.

3. “bewerk meerdere velden”: dit biedt je de mogelijkheid om gegevens in te voeren voor meerdere percelen tegelijk.

Kan ik veldgegevens ingeven voor meerdere velden tegelijk?

Ja. Als je naar de Lijst met velden navigeert zie je bovenaan de knop “multi select”. Als je hierop klikt kan je meerdere velden gaan selecteren. Als je klaar bent met selecteren dan klik je bovenaan op “bewerk” om veldgegevens toe te voegen. Zo kan je bijvoorbeeld voor meerdere velden dezelfde plantdatum, variëteit,… ingeven.

Een tweede manier is om in de Lijst met velden één veld aan te klikken. Er opent dan een pop up venster. Daarin kan je kiezen voor “bewerk meerdere velden”.

Voor wie zijn mijn gegevens zichtbaar?

Wanneer je als landbouwer (en eigenaar van de gegevens) gegevens invoert dan ben je de enige persoon die de gegevens kan zien. Als je bepaalde gegevens van een veld wenst te delen, bijvoorbeeld met een teeltbegeleider of adviseur, dan is dit mogelijk via de “Delegeren” knop. In dat geval kan de persoon aan wie je toestemming geeft, alle gegevens betreffende dat veld zien en bewerken. Deze persoon kan ook nieuwe velden toevoegen voor jou. In dat geval zie je de nieuwe velden verschijnen in jouw lijst met velden.

Als landbouwer kan je deze machtiging op elk gewenst moment intrekken.

Kan ik ook gegevens uit andere velden zien?

Je kan geen specifieke veldgegevens noch opbrengstprognoses voor een veld van een andere landbouwer zien, tenzij die landbouwer jou toestemming geeft om de gegevens te bekijken. Vanuit groenheidskaarten, die gebaseerd zijn op  satellietbeelden, kan je wel andere velden zien aangezien de satellietbeelden (die publiek beschikbare gegevens zijn) betrekking hebben op het hele land en een beeld geven van alle velden.

Hoe kan je veldgegevens delen?

Eerst moet je naar je persoonlijk profiel gaan (rechtsboven op de webpagina). Onder “Delegeren” klik je op “+ permissie toevoegen” en vul je het email adres in van de persoon die je toestemming wenst te geven om je veldgegevens te zien en te bewerken. Het delen van de actuele gegevens gebeurt op basis van het perceel. Daarvoor ga je terug naar de lijst (of kaartlaag) met je eigen velden, selecteer je een veld en in de “Veldgegevens” onder “Delegeren” vul je het emailadres in van de perso(o)n(en) waarmee je de gegevens wenst de delen. Klik op “+ Toestemming toevoegen” en sla op. Je kan de toestemming op elk gewenst ogenblik intrekken door op de “Prullenbak” te klikken en op te slaan.

Wat gebeurt er indien ik gegevens ga delen?

De persoon aan wie toestemmig gegeven wordt, kan alle beschikbare gegevens van het gedeelde veld zien en bewerken. Deze persoon kan voor jou ook nieuwe velden toevoegen. In dat geval zie je de nieuwe velden verschijnen in jouw lijst met velden. Als landbouwer kan je deze machtiging op elk gewenst moment intrekken.

Waar vind ik de meteo gegevens?

Je kan temperatuur- en neerslagkaarten bekijken door te klikken op de knoppen “Temperatuur” of “Neerslag” in het hoofdmenu bovenaan.

Waar komen de meteo gegevens vandaan?

Temperatuur- en neerslaggegevens worden verzameld door weerstations en verder verwerkt en gedistribueerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Hoe vaak worden de meteo gegevens bijgewerkt?

De meteo gegevens worden op wekelijkse basis bijgewerkt.

Waar komen de blokken in de meteo gegevens vandaan?

Temperatuur- en neerslaggegevens worden verzameld uit meer dan 200 weerstations verspreid over het hele land. De gegevens van de weerstations worden geïnterpoleerd naar een “raster” van 5x5km in grootte. Voor de temperatuur wordt een gemiddelde berekend op basis van de omliggende weerstationsmetingen, met een correctie voor het hoogteverschil tussen het meetstation en het middelpunt van de raster cel. Neerslaggegevens worden rechtstreeks verzameld vanuit het dichtstbijzijnde station.

Wat is de betekenis van deze meteokaarten?

De temperatuur- en neerslagkaarten tonen op wekelijkse basis de afwijking van de werkelijke temperatuur / neerslag ten opzichte van het lange termijn gemiddelde.  De 5 klassen in de legende werden gedefinieerd door het analyseren van het historisch meteo archief.

Wat is de betekenis van de temperatuur- en neerslaggrafieken?

De grafieken tonen voor uw veld op wekelijkse basis

 1.  temperatuur (rode lijn) in vergelijking met het lange termijn gemiddelde van de temperatuur (grijze lijn)
 2.  neerslag (blauwe staafjes) in vergelijking met het lange termijn gemiddelde van de neerslag (grijze staafjes)
 3.  neerslagsom (blauwe lijn) in vergelijking met het lange termijn gemiddelde van de neerslagsom (grijze lijn). 

De neerslagsom kan berekend worden vanaf een willekeurige startdatum door via de slider onderaan de startdatum aan te passen. 

Waar vind ik de satellietbeelden?

Je kan de satellietbeelden zien door te klikken op de “groenheid” knop in het hoofdmenu.

Kan ik ook satellietbeelden zien van de voorgaande jaren?

Ja, door het jaartal te veranderen in het menu naast de legende knop of door terug te gaan via de thumbnails onderaan, kan je satellietbeelden van andere jaren opvragen.

Waar komen de satellietbeelden vandaan?

Momenteel worden Sentinel-2A en 2B beelden gebruikt. Voor 2015-2017 werden er ook DMC/Deimos-1 beelden gebruikt. 

Wat is de resolutie van de satellietbeelden?

Beelden van de Sentinel-2 satelliet hebben een pixelgrootte van 10x10m terwijl de DMC/Deimos-1 beelden, pixels hebben van 22x22m.

Hoe vaak krijg je nieuwe satellietbeelden te zien?

De Sentinel-2 satellieten passeren elke 5 dagen en in sommige delen van België zelfs vaker. Om de kans op wolkenvrije opnames tverhogen worden DMC/Deimos-1 beelden toegevoegd. 

Wat vertellen de groenheidskaarten mij?

De onderliggende indicator is fAPAR. Dit vertegenwoordigt het deel van het zonlicht dat wordt gebruikt voor fotosynthese. fAPAR is een maat voor de primaire gewasproductiviteit en wordt vaak gebruikt als indicator van de toestand en ontwikkelings van het gewas. Lage groenheids indexwaarden (bruine kleur) betekenen dat er nog geen gewas groeit op het veld (kale bodem). Zodra het gewas groeit, neemt de “groenheids” index toe (groene kleur) totdat het gewas  de bodem volledig bedekt heeft en de rijen mooi gesloten zijn. Naar het einde van het seizoen zal de afrijping van start gaan waarbij  de index opnieuw daalt tot aan de oogst.

Waarom zie ik verschillende soorten groen in de kaart van mijn veld?

Verschil in groenheid binnen een veld kan aangeven dat de groeikracht van het gewas varieert binnen het veld. In  bepaalde delen van je veld groeit het gewas  dus beter dan in andere delen. Onderliggende oorzaken kunnen variëren van (natuurlijke) bodem heterogeniteit tot door klimaat gerelateerde problemen zoals droogte, wateroverlast, of lokale schade door plagen of ziekten, problemen met het plantgoed, enz…

De groenheidskaart wordt geladen, maar waarom zie ik geen satellietwaarnemingen voor mijn veld?

Wanneer de satelliet passeert en er hangen wolken boven het veld, dan maakt de satelliet geen bruikbare beelden.

Waarom krijgt ik enkel opbrengstvoorspellingen voor aardappelen?

Voor het opzetten van opbrengstvoorspellingsmodellen zijn veel gegevens (o.a. van staalnames) nodig. Dit is een proces dat meerdere seizoenen in beslag kan nemen. Momenteel bieden we enkel opbrengstvoorspellingen aan voor aardappelen, voor de rassen Bintje, Fontane en Nicola, aangezien daarvoor in het kader van het iPot project de voorspellingsmodellen ontwikkeld werden. 

Hoe worden de opbrengsten voorspeld?

Voorspellingen van gewasopbrengsten zijn gebaseerd op de gewasgroeimodellen. Deze modellen maken gebruik van meteo- en satellietgegevens en vereisen een aantal bodem en variëteitsspecifieke inputs.

Waarom vind ik geen opbrengstvoorspellingen voor het huidige jaar?

Nauwkeurige raming van gewasopbrengsten kan pas vanaf half augustus verstrekt worden.

Hoe nauwkeurig zal de opbrengstvoorspelling zijn?

Het model zal elk jaar aangevuld worden met meer gegevens en zal continu accurater worden.  Hoe meer staalname data er ingevoerd wordt, hoe nauwkeuriger het model zal worden.

Hoe kan ik correct staalnames nemen bij aardappelen?

Hiervoor kan je volgend "protocol" gebruiken:

 • Periode voor staalnames:

- Nicola: begin juli tot aan de oogst

- Fontane, Bintje: half juli tot aan de oogst

Bij voorkeur ook een staalname net vóór de oogst.

 • Frequentie van staalnames:

Indien mogelijk elke 3 weken.

 • Procedure:

Stap 1: Veldstaalname

Per veld worden 3 stalen van telkens 5 planten genomen, willekeurig doorheen het veld (buiten de kopakker). Daarbij dient er gezorgd te worden dat de stalen representatief zijn voor het veld.

De knollen worden per staal apart in een plastiek zak gestoken met daarop de naam van het veld, de datum van staalname en het nummer van de staal.

De stalen mogen niet in de zon blijven staan. Ze kunnen wel bewaard worden in een koele ruimte (max. 4°C) gedurende 48 uur voor verdere analyse.

Stap 2: Staalnameverwerking

Basis: aantal knollen, gewicht en sortering

- Wassen van de stalen: alle grond dient verwijderd te worden voor de verdere analyse.
- Tellen van het aantal knollen per staal
- Bepaling van totaal versgewicht van de stalen: wegen van de knollen per staal
- Bepaling van knolgrootte per staal: % 35-50mm en % >50mm (in gewicht en/of in aantal knollen per sorteergrootte)

Bijkomend/optioneel: onderwatergewicht en drogestofgehalte

Na het wegen wordt een gedeelte van 3-5kg van iedere staal afgenomen voor bepaling van onderwatergewicht (enkel voor knollen > 35mm) en drogestofgehalte.

Bij de eerste staalnames kan het totale gewicht van de geoogste knollen lager zijn dan de vereiste 3kg voor bepaling van het onderwatergewicht. In dat geval mogen meerdere stalen samengevoegd worden.

Voor staalnameverwerking / bepaling van onderwatergewicht en drogestofgehalte kunnen afspraken gemaakt worden met de industrie via de teeltbegeleiders of met proefcentra, onderzoeksinstellingen,... in de buurt.

Waar kan ik de schaduwkaart vinden?

De schaduwkaart kan je terugvinden in de perceelsfiche, onder “Schaduwkaart”. Je kan naar de perceelsfiche navigeren vanuit de lijst van percelen of vanaf de kaart door telkens op het gewenste perceel te klikken en de “Veldgegevens” op te vragen.

Wat kan ik met de schaduwkaart doen?

De schaduwkaart toont de zonnige vs. beschaduwde delen van het veld. Aan de hand van deze kaart kan je variabel gaan poten. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid en zal de opbrengst er hoger zijn.

Je kan de aangepaste plantafstand ingeven op de voorziene plaats naast de schaduwkaart (bij Info) en vervolgens de schaduwpolygonen en de overeenkomstige plantafstand downloaden in de vorm van een shape bestand.

Daarnaast is de schaduwkaart ook een handig hulpmiddel voor de aanleg van groene zones in beschaduwde akkerranden in het kader van de vergroeningeisen.

Waarom is er voor mijn perceel geen schaduwkaart beschikbaar?

Momenteel worden er enkel schaduwkaarten aangemaakt voor Vlaanderen. In de toekomst zal dit ook uitgebreid worden naar Wallonië.

Vanwaar komt de perceelshistoriek?

Dankzij de samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid krijg je voor de Vlaamse percelen een overzicht te zien van de hoofdteelten op je perceel sinds 2010.

Waarom is de perceelshistoriek voor sommige percelen niet beschikbaar?

De perceelshistoriek is enkel beschikbaar voor percelen die in Vlaanderen gelegen zijn.

Kan ik de gegevens uit de perceelsfiche exporteren?

Ja. Je kan de info uit de perceelsfiche exporteren naar een pdf rapport. De meteo- en groenheidsgrafieken kan je ook exporteren naar een csv bestand. Dit doe je door de perceelsfiche te openen en vervolgens op Exporteren te klikken. Daarna kies je het Type Export: PDF of CSV. Het resultaat kan je terugvinden in je Downloads folder.

Wat is de betekenis van de groenheidsgrafiek?

Met behulp van de groenheidsgrafiek kan je de gewasgroei tijdens het seizoen op volgen en krijg je een indicatie van de ontwikkelingsfase van het aardappelgewas. De groene curve in de grafiek hieronder toont de groenheidsindex. Het toont wat de satelliet meet. De afbeeldingen hieronder tonen wat er met het gewasop het veld gebeurt op hetzelfde ogenblik.

Wat is de betekenis van de regionale groenheid?

De regionale groenheid geeft de groenheid weer van percelen in een straal van 10km waar hetzelfde gewas geteeld wordt. Hierdoor kan je inschatten hoe je eigen perceel zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare percelen in de buurt.

Wat is de betekenis van de referentie groenheid?

De referentie groenheid geeft de groenheid weer die verwacht wordt onder ideale omstandigheden. Ze is berekend op basis van de groenheid van referentiepercelen van de voorbije jaren (2015-2017). Deze curve is enkel beschikbaar voor aardappelen. Omdat de start van het seizoen niet altijd en overal op hetzelfde moment plaatsvindt worden de actuele curve en de referentiecurve elk  jaar opnieuw gesynchroniseerd aan de hand van de geschatte opkomstdatum.

Hoe wordt het groeistadium van de aardappelen op mijn perceel geschat?

Aan de referentiecurve konden via veldwaarnemingen de voornaamste groeistadia gekoppeld worden (opkomst, sluiten van de rijen, bloei, afrijping). Via de plantdatum van je perceel kan de opkomstdatum geschat worden door gebruik te maken van weers- en satellietgegevens. Indien de plantdatum niet gekend is wordt een aanname gedaan. Vervolgens worden de actuele curve en referentiecurve gesynchroniseerd op basis van de geschatte opkomstdatum. De relatieve positie van de andere groeistadia (opkomst, sluiten rijen, bloei, afrijping) op de actuele curve wordt dan overgenomen van de referentiecurve. Indien de groei sneller of trager verloopt dan in een normaal seizoen kan het gebeuren dat de geschatte groeistadia soms afwijken van de werkelijke groeistadia.

Waarom wordt de referentie groenheid en het gewasgroeistadium niet voor elk perceel getoond?

De referentie groenheid en het groeistadium wordt enkel berekend voor aardappelen, voor de rassen Bintje en Fontane.

Wat betekent groenheid afwijking?

De groenheid afwijking geeft het verschil weer tussen de actuele en referentie groenheid. Op basis van deze afwijking kunnen aardappelpercelen gerangschikt worden van goed (positieve afwijking) naar minder goed (negatieve afwijking) of omgekeerd. Deze afwijkingen kunnen echter ook een signaal zijn voor een snellere of tragere groei, dwz een smallere of bredere groeicurve, dan normaal.

Waarom wordt de groenheid afwijking niet voor elk perceel getoond?

De referentie groenheid en bijgevolg ook de afwijking van de actuele groenheid ten opzichte van deze referentie wordt enkel berekend voor aardappelen, voor de rassen Bintje en Fontane.

Wat wordt er weergegeven in de lijst bij Gezondheid?

Bij Gezondheid worden waarschuwingen gegeven (er wordt een gevarendriehoek getoond) indien een perceel te lijden heeft onder droogte, hitte, overvloedige regenval of koude of indien de variabiliteit van de gewasgroei binnen een perceel erg groot is.

De stratenatlas wordt niet getoond op de achtergrond (Firefox browser). Wat kan ik daaraan doen?

De nieuwste versies van de Firefox internet browser volgen een strikt veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt de stratenatlas van MapBox geblokkeerd. Het probleem kan opgelost worden door Firefox een extra veiligheidscheck te laten doen via het besturingssysteem. Je dient daarvoor als volgt tewerk te gaan:

 • Open je Firefox web browser
 • In de navigatie bar, type about:config en druk op Enter.
 • Om verder te gaan, klik je “I accept the risk”.
 • Zoek nu in de lijst naar security.enterprise_roots.enabled. Standaard staat dit ingesteld op false.
 • Dubbelklik om op true te zetten.
 • Herstart de browser en probeer opnieuw of de stratenatlas nu verschijnt.

Hoe mijn paswoord wijzigen?

Om je paswoord te wijzigen, ga je naar je profiel (bovenaan rechts op de webpagina) en kan je “Paswoord” kiezen.

Hoe de taal wijzigen?

Om de taal van de toepassing te wijzigen, ga je naar je profiel (bovenaan rechts op de webpagina). Onder “Algemeen” kan je kiezen tussen Engels, Frans en Nederlands.

Waarom kan ik de WatchITgrow toepassing niet op mijn smartphone gebruiken?

De huidige versie van de WatchITgrow toepassing biedt geen ondersteuning aan schermen kleiner dan 9 inch.

Partners

Boerenbond Belgapom Belspo Fédération Wallonie-Bruxelles ULG Sciences Vito KMI

FAQ | watchITgrow

Error

×

Error message

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/aegir/platforms/watchitgrow_51_prd/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/aegir/platforms/watchitgrow_51_prd/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.