Faq

Algemeen over WatchITgrow

Toggle all items

Wat is WatchITgrow?

WatchITgrow is een online informatieplatform dat landbouwers bijstaat om hun percelen vlot en efficiënt te kunnen opvolgen. WatchITgrow gebruikt verschillende databronnen waaronder satellietbeelden, weersgegevens, bodemdata, IoT en gebruikersdata om informatie te kunnen genereren over onder andere de groei en gezondheid van de gewassen, om taakkaarten aan te maken en nog veel meer. Dankzij deze informatie kan de teler tijdig ingrijpen of bijsturen waar nodig en zijn oogsten duurzaam verbeteren.

Waarvoor kan ik WatchITgrow gebruiken?

WatchITgrow verstrekt informatie omtrent gewasgroei en ontwikkeling zoals waargenomen door satellietbeelden. Van de groenheidskaart kan je gemakkelijk de variabiliteit binnen je perceel detecteren en  gewassen op verschillende percelen vergelijken. Door het opvolgen van de weergegevens (temperatuur en neerslag) kan je beter het productierisico’s of mogelijke kwaliteitsverliezen op de percelen inschatten. Verder kan je in WatchITgrow taakkaarten aanmaken voor variabel planten door rekening te houden met schaduwzones in je perceel en voor variabele bemesting. Later in 2019 zal het ook mogelijk zijn om taakkaarten aan te maken voor variabele irrigatie en loofdoding. Tot slot biedt WatchITgrow voor aardappelen ook opbrengstprognoses op perceelsniveau voor de rassen Bintje en Fontane.

Je kan WatchITgrow ook gebruiken voor het opslaan van perceelsgegevens: algemene informatie zoals het ras, plantdatum,  oogstdatum of meer specifieke informatie over toepassing van meststoffen, gewasbescherming, irrigatie, … Indien gewenst kan je deze digitale perceelsfiche delen met je adviseur, afnemer, loonwerker,...

Voor wie is WatchITgrow bedoeld?

WatchITgrow is een samenwerkingsplatform voor iedereen in de sector, van telers, loonwerkers en adviseurs tot afnemers. Het platform biedt tal van mogelijkheden voor een vlottere gewasopvolging, maar het biedt ook de mogelijkheid om een nauwere samenwerking op te zetten tussen individuele telers en afnemers.

Welke gewassen kan ik opvolgen met WatchITgrow?

De meest courante akkerbouwgewassen en volleveldsgroenten kunnen met WatchITgrow opgevolgd worden. Opbrengstvoorspellingen zijn enkel beschikbaar voor aardappelen.

Data privacy

Toggle all items

Wie is eigenaar van de data?

De data ingegeven door de gebruiker blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. VITO, als onafhankelijke partij, geeft daarbij de nodige garanties op data privacy, data security en data toegang. Centraal uitgangspunt is dat de gebruiker controleert of hij al dan niet data wenst te delen, welke data hij wenst te delen en met wie hij deze data wenst te delen.  De gebruiker kan op elk moment elk van deze beslissingen herroepen of wijzigen.

Voor wie zijn mijn gegevens zichtbaar?

Wanneer je als landbouwer (en eigenaar van de gegevens) gegevens invoert dan ben je de enige persoon die de gegevens kan zien. Als je je perceelsgegevens wenst te delen, bijvoorbeeld met een teeltbegeleider of adviseur, dan is dit mogelijk via de “Data delen” knop. In dat geval kan de persoon aan wie je toestemming geeft, met uitzondering van je opbrengstgegevens en informatie over je afnemers, contracteerde volumes en het bedrag van de bonus, alle gegevens betreffende dat perceel zien en bewerken. Deze persoon kan ook nieuwe percelen toevoegen voor jou. In dat geval zie je de nieuwe percelen verschijnen in jouw lijst met percelen.

Als landbouwer kan je deze machtiging op elk gewenst moment intrekken.

Kan ik ook gegevens van andere percelen zien?

Je kan geen specifieke perceelsgegevens voor een perceel van een andere landbouwer zien , tenzij die landbouwer jou toestemming geeft om de gegevens te bekijken. Informatie over de opbrengst van je perceel of over je afnemers, gecontracteerde volumes en het bedrag van de bonus wordt nooit met anderen gedeeld.

Vanuit groenheidskaarten, die gebaseerd zijn op  satellietbeelden, kan je wel andere percelen zien aangezien de satellietbeelden (die publiek beschikbare gegevens zijn) betrekking hebben op het hele land en een beeld geven van alle percelen.

Wat gebeurt er indien ik gegevens ga delen?

De persoon aan wie toestemming gegeven wordt om jouw gegevens te zien, kan alle beschikbare gegevens van het gedeelde perceel zien en bewerken. Deze persoon kan voor jou ook nieuwe percelen toevoegen. In dat geval zie je de nieuwe percelen verschijnen in jouw perceelslijst. Als landbouwer kan je deze machtiging op elk gewenst moment intrekken.

Wat gebeurt er met de data die ik ingeef?

Bij registratie vragen we jou om toestemming te geven voor het gebruik van jouw data voor wetenschappelijk onderzoek en voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten die via WatchITgrow ter beschikking gesteld zullen worden. Deze functionaliteiten zullen uiteraard ten goede komen aan de gebruikers van WatchITgrow, de leveranciers van de data.

Nieuwe technologieën laten ons toe de verschillende databronnen zoals satellietbeelden, weersgegevens, bodemgegevens maar ook jouw eigen teeltgegevens te combineren en om te zetten in praktisch bruikbare informatie om zo geautomatiseerd advies aan te bieden aan individuele telers.  WatchITgrow maakt daarvoor gebruik van zogenaamde “machine learning” algoritmes. Deze algoritmes zijn uiterst geschikt om een grote hoeveelheid en diversiteit van data te analyseren en daarin patronen te herkennen. Vanuit deze kennis kan dan individueel en gericht advies gegeven worden om je opbrengsten te verhogen.

Hoe WatchITgrow gebruiken als teler?

Toggle all items

Percelen opgeven voor opvolging

Hoe kan ik beginnen met het opvolgen van mijn percelen?

Onder “Mijn percelen” kan je je percelen toevoegen door te klikken op de “+perceel toevoegen” knop. Er zijn 3 manieren om percelen toe te voegen:

 • door percelen te selecteren uit een bestaande perceelslaag (klik op “selecteer”),
 • door percelen in te tekenen (klik op “Teken”),
 • door percelen te importeren bv. na planten met GPS (klik op “Importeer”).

Hoe percelen selecteren voor opvolging?

Onder “Mijn percelen” kan je percelen toevoegen door te klikken op de knop “+ perceel toevoegen”. De “Selecteren” knop werd standaard geactiveerd. Bovenaan kan je het gewenste jaar en gewas selecteren. De percelen waaruit je dat jaar kan kiezen, zijn blauw gemarkeerd. Je kan één of meerdere percelen selecteren door op telkens op het perceel te klikken en vervolgens de perceelsnaam, het oogstjaar, het gewas en de variëteit in te geven. Wanneer je klaar bent, klik je op “Verstuur”.

Waar komen de percelen voor selectie vandaan?

Vlaanderen:

De percelen die je ziet, zijn de landbouwpercelen die als zodanig aan het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid werden aangegeven (dit zijn publiek beschikbare gegevens). Bij het wijzigen van het jaar zal je zien dat er verschillende percelen beschikbaar worden voor selectie.

Wallonië:

De percelen die je ziet, zijn de landbouwpercelen die als zodanig aan de Waalse Overheid werden aangegeven in 2017 (dit zijn publiek beschikbare gegevens).

Hoe percelen tekenen?

Onder “Mijn percelen” kan je percelen toevoegen door te klikken op de “+ perceel toevoegen” knop. Als je op de “Tekenen” knop klikt, kan je je perceel tekenen door te klikken op de hoekpunten van je perceel. Bij het sluiten van het perceel zal je worden gevraagd om voor elk getekend perceel de lokale perceelsnaam, het oogstjaar, het gewas alsook de variëteit op te geven. Als je klaar bent, klik je op “Verstuur”.

Hoe percelen importeren?

Onder “Mijn percelen” kan je percelen toevoegen door op de knop “+ perceel toevoegen” te klikken. Als je op de knop “importeren” klikt, kan je een kml-bestand of een zip-bestand met daarin de shp + shx + dbf + prj bestanden van je percelen opladen door te bladeren naar de locatie op je pc waar deze bestanden staan en op “Open” te klikken. Dan zal je gevraagd worden om voor elk perceel de naam van het perceel, het seizoen en het gewas en de variëteit in te geven. Je kan dit voor elk perceel apart invullen door “Naam”, “Jaar” en “Gewas” op “Manueel” te laten staan of je kan de info inlezen uit het .shp of .kml bestand door de overeenkomstige gegevens te selecteren uit de lijst van attributen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat de “Naam” van het perceel komt overeen met “name” uit het shp/kml bestand. Bij het ingeven van het “Jaar” kan je kiezen voor een “Vast jaar” voor alle percelen. Indien op al de ingevoerde percelen hetzelfde gewas geteeld wordt kan je dat gewas kiezen uit de gewassenlijst onder “Gewas”. Indien er meerdere gewassen geteeld worden kies je bij “Gewas” voor “Manueel”.

Percelen importeren: welke formaten worden ondersteund?

Momenteel worden .enkel shapefiles (.shp)en .kml bestanden ondersteund waarbij de coördinaten in lon/lat (EPSG:4326 / WGS 84) weergegeven worden. De .shp bestanden dienen wel samen met de .shx, .dbf en .prj bestanden in zip-formaat aangeboden te worden. Dit vereist dus dat je de shp+dbf+shx+qpj bestanden eerst comprimeert naar een .zip bestand.

Waarom zie ik verschillen tussen de grenzen van het perceel dat ik geselecteerd of getekend heb en de perceelsgrenzen op de satellietbeelden?

De perceelslaag die gebruikt wordt als basis voor het selecteren van percelen voor monitoring in WatchITgrow wordt jaarlijks aangepast. Dit gebeurt eind mei. Vóór die tijd wordt de perceelslaag van het vorige seizoen getoond. Bij het intekenen van nieuwe percelen worden satellietbeelden van voorgaande jaren gebruikt als achtergrond.

Hierdoor kan het zijn dat de geselecteerde of getekende perceelsgrenzen afwijken van de werkelijke perceelsgrenzen zoals zichtbaar op de satellietbeelden. In dergelijke gevallen wordt het ten zeerste aanbevolen de perceelsgrenzen te wijzigen. Anders zal de groenheidsgrafiek niet alleen het resultaat van jouw veld tonen maar zal ook een deel van de aangrenzende velden in rekening gebracht worden.

Hoe de grenzen van je veld wijzigen?

Je kan de perceelsgrenzen aanpassen door op de groenheidskaart in het Perceelsoverzicht te klikken op het icoontje met het penseel en vervolgens de hoekpunten van het perceel aan te klikken en te verslepen naar de juiste positie. Als je klaar bent klik je op “opslaan” en ga je automatisch terug naar het Perceelsoverzicht.

Hoe kan ik een perceel verwijderen?

Je kan een perceel verwijderen door in het Perceelsoverzicht te klikken op de rode knop “verwijderen”.

Toggle all items

Percelen opvolgen: gegevens opvragen en toevoegen

Waar kan ik velden vinden die ik heb ingegeven?

Als je op “Mijn percelen” klikt dan zie je een lijst met de percelen die je tot dusver hebt ingegeven.

Ik zie mijn perceel in de lijst, hoe kan ik meer informatie krijgen over mijn perceel?

Wanneer je in de lijst klikt op het perceel dan kom je op het Perceelsoverzicht terecht. Daar kan je informatie opvragen (satellietbeelden, weersgegevens), taakkaarten aanmaken of veldgegevens toevoegen (werkzaamheden, observaties).

Hoe kan ik mijn perceelsgegevens ingeven / de perceelsfiche invullen?

Wanneer je in de lijst op je perceel klikt kom je op het Perceelsoverzicht terecht. Hier vind je algemene info over je perceel en gewas die je indien nodig kan aanpassen of aanvullen. Via de knop “Werkzaamheden” kan je de digitale perceelsfiche invullen en je gegevens omtrent planten, bemesting, gewasbescherming, irrigatie en oogst ingeven. Via de knop “Waarnemingen” kan je het gewasgroeistadium en eventuele schade op je perceel ingeven.

Kan ik perceelsgegevens ingeven voor meerdere percelen tegelijk?

Ja. Als je onder Mijn Percelen in de lijst meerdere percelen aanvinkt dan kan je bovenaan via de knop “Werkzaamheden” gegevens ingeven voor al de geselecteerde percelen tegelijk. Zo kan je bijvoorbeeld voor meerdere percelen dezelfde plantdatum, variëteit,… ingeven.

Waar kan ik mijn bedrijfsgegevens invoeren of updaten?

Bedrijfsgegevens kan je invoeren of updaten in je profiel. Dit vind je door bovenaan in het hoofdmenu op je naam te klikken en dan bedrijf te kiezen.

Waar vind ik de meteogegevens?

Je kan temperatuur- en neerslagkaarten voor gans België bekijken door in het hoofdmenu op “Kaarten” te klikken en dan “Temperatuur” of “Neerslag” te selecteren.

Grafieken met het verloop van de temperatuur, neerslag en neerslagsom van je perceel ten opzichte van het gemiddelde vind je door in het Perceelsoverzicht op “Statistieken” te klikken of door in het menu links “Statistieken” te selecteren.

Waar vind ik de satellietbeelden?

Je kan satellietbeelden voor gans België bekijken door in het hoofdmenu op “Kaarten” te klikken en dan “Satelliet” (kleurenbeelden) of “Groenheid” (index afgeleid uit de satellietbeelden).

Een kaart met de groenheid van jouw perceel vind je in het Perceelsoverzicht. Door op het “vergroten” icoontje te klikken krijg je een ruimer overzicht en kan je ook oudere beelden opvragen.

Grafieken met het verloop van de groenheid van je perceel in vergelijking met de regionale en referentie groenheid vind je door in het Perceelsoverzicht op “Statistieken” te klikken of door in het menu links “Statistieken” te selecteren.

Hoe kan ik ook satellietbeelden bekijken van voorgaande periodes?

Ja, via de thumbnails onderaan of door bovenaan in het menu het jaartal te veranderen, kan je satellietbeelden van andere jaren opvragen.

Hoe vaak krijg je nieuwe satellietbeelden te zien?

De Sentinel-2 satellieten passeren elke 5 dagen en in sommige delen van België zelfs vaker.

Waar vind ik de perceelshistoriek?

De hoofdteelt van het vorige seizoen kan je terugvinden in het Perceelsoverzicht bij Perceelsgegevens. Door op “meer info” te klikken of door in het menu links via Perceelsgegevens naar Perceelshistoriek te gaan kan je de hoofdteelten sinds 2013 opvragen. Hier kan je ook de voorteelt of groenbedekker ingeven.

Waar vind ik de bodemkaart?

Je kan bodemkaart voor gans België bekijken door in het hoofdmenu op “Kaarten” te klikken en dan “Bodem” te selecteren.

Waar vind ik de hoogtekaart?

Je kan hoogtekaart voor gans België bekijken door in het hoofdmenu op “Kaarten” te klikken en dan “Hoogte” te selecteren.

Toggle all items

Taakkaarten aanmaken

Waar kan ik taakkaarten aanmaken?

Taakkaarten kan je aanmaken door in het Perceelsoverzicht op de knop “Taakkaart” te klikken of door in het menu links naar “Taakkaarten” te gaan.

Waar vind ik de taakkaarten die ik aangemaakt heb?

Taakkaarten die je eerder aangemaakt hebt kan je terugvinden door in het Perceelsoverzicht op de knop “Taakkaart” te klikken of door in het menu links naar “Taakkaarten” te gaan. Daar vind je een overzicht van je taakkaarten.

Welke taakkaarten kan ik aanmaken?

Momenteel kan je taakkaarten aanmaken voor variabel planten op basis van schaduwzones en voor variabel bemesten. In de loop van het seizoen 2019 zal het ook mogelijk worden om taakkaarten aan te maken voor variabele irrigatie en loofdoding (bij aardappelen).

Hoe maak ik een schaduwkaart aan (taakkaart voor variabel planten op basis van schaduwzones)?

Schaduwkaarten kan je aanmaken door in het Perceelsoverzicht op de knop “Taakkaart” te klikken of door in het menu links naar “Taakkaarten” te gaan en vervolgens op “Taakkaart aanmaken” te klikken. Dan volg je het stappenplan. In stap 1 klik je op “Planten”. Dan ga je naar de volgende stap. Daar kan je de normale plantafstand ingeven. Door op “Bereken plantafstanden”  te klikken worden de plantafstanden voor de zones in de schaduw, halfschaduw en zon automatisch berekend en ingevuld. Je kan deze afstanden aanpassen indien gewenst. Je kan naast de zonnekaart ook bijkomende kaartlagen zoals de bodemkaart, de hoogtekaart en satellietbeelden opvragen voor het perceel door de betreffende kaartlaag aan te vinken. In de laatste stap geef je de taakkaart een naam en vul je eventueel een adviesdatum in voor het planten. Nu kan je de schaduwpolygonen met de respectievelijke plantafstanden gaan downloaden in de vorm van een shape bestand door op “Download” te klikken of je kan de taakkaart ook bewaren.

Hoe kan ik de schaduwkaart gebruiken?

De schaduwkaart toont de zonnige vs. beschaduwde delen van het perceel. Aan de hand van deze kaart kan je variabel gaan poten. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid en zal de opbrengst er hoger zijn. Daarnaast is de schaduwkaart ook een handig hulpmiddel voor de aanleg van groene zones in beschaduwde akkerranden in het kader van de vergroeningeisen.

Waarom is er voor mijn perceel geen schaduwkaart beschikbaar?

Momenteel worden er enkel schaduwkaarten aangemaakt voor Vlaanderen. In de toekomst zal dit ook uitgebreid worden naar Wallonië.

Hoe maak ik een taakkaart voor variabele bemesting?

Bemestingskaarten kan je aanmaken door in het Perceelsoverzicht op de knop “Taakkaart” te klikken of door in het menu links naar “Taakkaarten” te gaan en vervolgens op “Taakkaart aanmaken” te klikken. Dan volg je het stappenplan. In stap 1 klik je op “Bemesting”. Dan ga je naar de volgende stap. In stap 2 geef je in met welk type machine je gaat bemesten en welke type meststof je gaat gebruiken. Dan voeg je één of meerdere producten toe. Bij de producten kan je kiezen uit een lijst van bestaande (minerale) meststoffen of je kan zelf je product samenstellen. Als je deze optie aanvinkt kan je de mineralen van je product één voor één toevoegen. Bij het ingeven van het product geef je ook de normale dosis in kg/ha of l/ha van het product in. In stap 3 verdeel je de normale dosis van de meststof over de verschillende zones door op “Bereken voor de zones”. Je kan daarbij kiezen uit 2 scenario’s: je geeft de slechte zones op de kaart (waar de satellietindex lager is) een hogere dosis meststof of je geeft de goede zones een hogere dosis. Je kan de dosis nog aanpassen indien gewenst. Je kan taakkaarten aanmaken voor verschillende tijdstippen door bij “Datum taakkaart” een andere datum te kiezen. Je kan naast de ook bijkomende kaartlagen zoals de bodemkaart, de hoogtekaart en satellietbeelden opvragen voor het perceel door de betreffende kaartlaag aan te vinken. In stap 4 tenslotte geef je de taakkaart een naam en vul je eventueel een adviesdatum in voor bemesting. Nu kan je de bemestingskaart met de dosis meststof voor de verschillende zones gaan downloaden in de vorm van een shape bestand door op “Download” te klikken of je kan de taakkaart ook bewaren.

Hoe worden de zones voor variabele bemesting berekend?

Hiervoor wordt gekeken naar de groenheid (fAPAR) van het perceel die we afleiden uit de Sentinel-2 satellietbeelden. Voor iedere pixel binnen het perceel wordt de groenheid vergeleken met de mediaanwaarde van het perceel. Vervolgens wordt de pixel toegekend aan één van de volgende 5 klassen: <85%, 85-95%, 95-105%, 105-115%, >115% van de mediaanwaarde.

Hoe wordt de dosis meststof over de verschillende zones verdeeld?

Bij de berekening van de dosis meststof van de verschillende zones wordt gekeken naar de afwijking van de groenheid in de zone ten opzichte van de mediaanwaarde. Deze verhouding wordt toegepast op de dosis meststof volgens het gekozen scenario (‘slechte zones meer bemesten’ of ‘goede zones meer bemesten’). Een voorbeeld: in de zone waar de groenheid tussen 85 en 95% van de mediaanwaarde ligt gaat de dosis meststof, afhankelijk van het scenario, 10% hoger of 10% lager dan de normale dosis liggen.

Toggle all items

Opbrengstvoorspellingen voor aardappelen

Waar kan ik de opbrengstvoorspelling vinden?

De opbrengstvoorspelling voor je aardappelperceel vind je terug in de lijst onder “Mijn Percelen” en in het Perceelsoverzicht.

Hoe worden de aardappelopbrengsten voorspeld?

Voorspellingen van gewasopbrengsten zijn gebaseerd op de gewasgroeimodellen. Deze modellen maken gebruik van meteo- en satellietgegevens en vereisen een aantal bodem en variëteitsspecifieke inputs.

Waarom vind ik geen opbrengstvoorspellingen voor het huidige jaar?

Nauwkeurige raming van gewasopbrengsten kan pas vanaf eind juli verstrekt worden.

Waarom krijg ik enkel opbrengstvoorspellingen voor 3 aardappelrassen?

Voor het opzetten van opbrengstvoorspellingsmodellen zijn veel gegevens (o.a. van staalnames) nodig. Dit is een proces dat meerdere seizoenen in beslag kan nemen. Momenteel bieden we enkel opbrengstvoorspellingen aan voor aardappelen, voor de rassen Bintje, Fontane en Nicola, aangezien daarvoor in het kader van het iPot onderzoeksproject de voorspellingsmodellen ontwikkeld werden.

Hoe nauwkeurig is de opbrengstvoorspelling?

Het model zal elk jaar aangevuld worden met meer gegevens en zal continu accurater worden.  Hoe meer staalname data er ingevoerd wordt, hoe nauwkeuriger het model zal worden.

Hoe kan ik correct staalnames nemen?

Voor de staalnames vragen we je in elk veld 4 stalen te nemen waarbij telkens planten weggenomen worden over een afstand van 3 meter in de rij. De stalen zouden om de twee weken genomen dienen te worden, te starten van vanaf eind juli tot en met de oogst.

 

Tips voor staalnames:

o             De staalname begint tussen 2 planten en dekt precies 3 meter;

o             Indien je na 3 meter eindigt in het midden van een plant, dan mag je slechts de helft van deze plant mee opnemen in de staalname;

o             Indien je de eerste 3 meter hebt geoogst dan kan je enkele planten overslaan en de volgende 3 meter oogsten;

o             Voor velden van meer dan 5ha moet je de procedure herhalen voor elke zone van 5ha.

 

Op het veld kan je zelf al een eerste reeks metingen doen:

o             Het aantal planten per staal;

o             Het aantal knollen per plant (alle knollen met een diameter van meer dan 1cm moeten worden geteld);

o             Het aantal stengels per plant;

o             Na het sorteren van alle knollen: % 35-50mm en % groter dan 50mm.

Vervolgens verzamel je de knollen van elk monster in een plastic zak, label je die en noteer je op elk label de perceelsgegevens, datum van staalname en het nummer van de staal (1 tot en met 4). Bescherm de stalen zeker tegen de zon. Indien nodig kan je de zakken maximaal 48 uur in de koeling (6°C) bewaren, alvorens extra analyses in het lab te doen.

 

Zodra in het lab, worden volgende metingen verricht:

o             Het gewicht van de afzonderlijke stalen. Daarvoor gebruik je een weegschaal van 0 tot 30 kg met een precisie van 5 gram;

o             Het onderwater gewicht. Daarvoor gebruik je 3 tot 5 kg knollen, van elk individueel staal.

 

Tips voor labmetingen:

o             De knollen moeten gewassen worden alvorens ze te wegen;

o             Tijdens de eerste staalnames in juli kan het gebeuren dat je niet het minimum gewicht van 3 kg knollen hebt die nodig is om onder water te wegen. In dat geval kan je de knollen gebruiken van meer dan één staal.

Toggle all items

Oorsprong en betekenis van beschikbare gegevens

Waar komen de meteo gegevens vandaan?

Temperatuur- en neerslaggegevens worden verzameld door weerstations en verder verwerkt en gedistribueerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Hoe vaak worden de meteo gegevens bijgewerkt?

De meteo gegevens worden op dagelijkse basis verwerkt. De waarschuwingen (droogte, overvloedige regenval, hitte) worden op dagelijkse basis getoond. De temperatuur- en neerslagkaarten en -grafieken worden enkel op wekelijkse basis bijgewerkt.

Waar komen de blokken in de meteo gegevens vandaan?

Temperatuur- en neerslaggegevens worden verzameld uit meer dan 200 weerstations verspreid over het hele land. De gegevens van de weerstations worden geïnterpoleerd naar een “raster” van 5x5km. Voor de temperatuur wordt een gemiddelde berekend op basis van de omliggende weerstationsmetingen, met een correctie voor het hoogteverschil tussen het meetstation en het middelpunt van de raster cel. Neerslaggegevens worden rechtstreeks verzameld vanuit het dichtstbijzijnde station.

Wat is de betekenis van deze meteokaarten?

De temperatuur- en neerslagkaarten tonen op wekelijkse basis de afwijking van de werkelijke temperatuur / neerslag ten opzichte van het lange termijn gemiddelde.  De 5 klassen in de legende werden gedefinieerd door het analyseren van het historisch meteo archief.

Wat is de betekenis van de temperatuur- en neerslaggrafieken?

De grafieken tonen voor je perceel op wekelijkse basis

 1. temperatuur (rode lijn) in vergelijking met het lange termijn gemiddelde van de temperatuur (grijze lijn)
 2. neerslag (blauwe staafjes) in vergelijking met het lange termijn gemiddelde van de neerslag (grijze staafjes)
 3. neerslagsom (blauwe lijn) in vergelijking met het lange termijn gemiddelde van de neerslagsom (grijze lijn).

De neerslagsom kan berekend worden vanaf een willekeurige startdatum door via de slider onderaan de startdatum aan te passen.

Waar komen de satellietbeelden vandaan?

De beelden die gebruikt worden voor het berekenen van de groenheidskaarten komen van de Sentinel-2A en 2B satellieten. Voor de berekening van de groenheidscurve maken we ook gebruik van radarbeelden van de Sentinel-1 satelliet. Deze satelliet ondervindt geen hinder van het eventuele wolkendek.

Wat is de resolutie van de satellietbeelden?

Beelden van de Sentinel-1 en -2 satelliet hebben een pixelgrootte van 10x10m.

De groenheidskaart wordt geladen, maar waarom zie ik geen satellietwaarnemingen voor mijn veld?

Wanneer de Sentinel-2 satelliet passeert en er hangen wolken boven het veld, dan zijn er geen bruikbare beelden.

Wat vertellen de groenheidskaarten mij?

De onderliggende indicator is fAPAR. Dit vertegenwoordigt het deel van het zonlicht dat wordt gebruikt voor fotosynthese. fAPAR is een maat voor de primaire gewasproductiviteit en wordt vaak gebruikt als indicator van de toestand en ontwikkelings van het gewas. Lage groenheids indexwaarden (bruine kleur) betekenen dat er nog geen gewas groeit op het veld (kale bodem). Zodra het gewas groeit, neemt de “groenheids” index toe (groene kleur) totdat het gewas  de bodem volledig bedekt heeft en de rijen mooi gesloten zijn. Naar het einde van het seizoen zal de afrijping van start gaan waarbij  de index opnieuw daalt tot aan de oogst.

Waarom zie ik verschillende soorten groen in de kaart van mijn perceel?

Verschil in groenheid binnen een perceel kan aangeven dat de groeikracht van het gewas varieert binnen het perceel. In  bepaalde delen van je perceel groeit het gewas  dus beter dan in andere delen. Onderliggende oorzaken kunnen variëren van (natuurlijke) bodem heterogeniteit tot door klimaat gerelateerde problemen zoals droogte, wateroverlast, of lokale schade door plagen of ziekten, problemen met het plantgoed, enz.

Wat is de betekenis van de groenheidsgrafiek?

Met behulp van de groenheidsgrafiek die we afleiden uit Sentinel-1 en -2 satellietbeelden kan je de gewasgroei tijdens het seizoen op volgen en krijg je een indicatie van de ontwikkelingsfase van het gewas. De groene curve in de grafiek hieronder toont de groenheidsindex. Het toont wat de satelliet meet. De afbeeldingen hieronder tonen wat er met het gewas op het perceel gebeurt op hetzelfde ogenblik.

Wat is de betekenis van de regionale groenheid?

De regionale groenheid geeft de groenheid weer van percelen in een straal van 10km waar hetzelfde gewas geteeld wordt. Hierdoor kan je inschatten hoe je eigen perceel zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare percelen in de buurt.

Wat is de betekenis van de referentie groenheid?

De referentie groenheid geeft de groenheid weer die verwacht wordt onder ideale omstandigheden. Ze is berekend op basis van de groenheid van referentiepercelen van de voorbije jaren (2015-2018). Deze curve is enkel beschikbaar voor aardappelen. Omdat de start van het seizoen niet altijd en overal op hetzelfde moment plaatsvindt worden de actuele curve en de referentiecurve elk  jaar opnieuw gesynchroniseerd aan de hand van de geschatte opkomstdatum.

Waarom wordt de referentie groenheid niet voor elk perceel getoond?

De referentie groenheid en het groeistadium wordt enkel berekend voor aardappelen, voor de rassen Bintje en Fontane.

Wat betekent groenheid afwijking in de lijst met percelen?

De groenheid afwijking geeft het verschil weer tussen de actuele en referentie groenheid. Op basis van deze afwijking kunnen aardappelpercelen gerangschikt worden van goed (positieve afwijking) naar minder goed (negatieve afwijking) of omgekeerd. Deze afwijkingen kunnen echter ook een signaal zijn voor een snellere of tragere groei, dwz een smallere of bredere groeicurve, dan normaal.

Waarom wordt de groenheid afwijking niet voor elk perceel getoond?

De referentie groenheid en bijgevolg ook de afwijking van de actuele groenheid ten opzichte van deze referentie wordt enkel berekend voor aardappelen, voor de rassen Bintje en Fontane.

Waar komt de bodemkaart vandaan?

De bodemkaart van Vlaanderen wordt beschikbaar gemaakt door de Vlaamse Overheid via Geopunt Vlaanderen. De bodemkaart van Wallonië wordt beschikbaar gemaakt door de Waalse Overheid via Géoportail de la Wallonie (WalOnMap).

Waar komt de hoogtekaart vandaan?

De hoogtekaart van Vlaanderen wordt beschikbaar gemaakt door de Vlaamse Overheid via Geopunt Vlaanderen. De hoogtekaart van Wallonië wordt beschikbaar gemaakt door de Waalse Overheid via Géoportail de la Wallonie (WalOnMap).

Vanwaar komt de perceelshistoriek?

Dankzij de samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid krijg je voor de Vlaamse percelen een overzicht te zien van de hoofdteelten op je perceel sinds 2010.

Waarom is de perceelshistoriek voor sommige percelen niet beschikbaar?

De perceelshistoriek is enkel beschikbaar voor percelen die in Vlaanderen gelegen zijn.

Wat wordt er weergegeven in de lijst bij Waarschuwingen?

Bij Waarschuwingen worden aangegeven via een icoontje indien een perceel te lijden heeft onder droogte, hitte, overvloedige regenval of koude of indien de variabiliteit van de gewasgroei binnen een perceel erg groot is.

Toggle all items

Perceelsgegevens exporteren

Kan ik de gegevens uit WatchITgrow exporteren?

Ja. Je kan de info uit de perceelsfiche exporteren naar een pdf rapport. De meteo- en groenheidsgrafieken kan je ook exporteren naar een csv bestand. Dit doe je door naar het Perceelsoverzicht te gaan en vervolgens bovenaan op de knop “Exporteren” te klikken. Daarna kies je het Type Export: PDF of CSV. Het resultaat kan je terugvinden in je Downloads folder.

Kan ik de gegevens van meerdere percelen tegelijk uit WatchITgrow exporteren?

Ja. Als je onder Mijn Percelen in de lijst meerdere percelen aanvinkt dan kan je bovenaan via de knop “Exporteren” de gegevens van deze percelen tegelijk exporteren (naar PDF of CSV).

Toggle all items

Perceelsgegevens delen met anderen

Hoe kan je je perceelsgegevens delen?

Als je je perceelsgegevens wenst te delen dan dien je dit voor ieder perceel apart te doen. Daarvoor ga je via Mijn Percelen naar het betreffende perceel. In het Perceelsoverzicht klik je dan op de knop “Data delen” rechts bovenaan of ga je in het menu links onder Perceelsgegevens naar “Data delen”. Daar kan je de gebruiker aanduiden waarmee je je gegevens wenst te delen door het ingeven van zijn/haar e-mail adres indien het om een nieuwe gebruiker gaat of door het selecteren van de gebruiker uit de lijst van bestaande gebruikers. De gebruiker waarmee je je gegevens wenst te delen dient uiteraard over een WatchITgrow account te beschikken.

Waar kan ik zien met wie ik de gegevens van mijn perceel gedeeld heb?

Op het Perceelsoverzicht vind je de naam van de gebruiker met wie je je perceelsgegevens gedeeld hebt. Deze informatie kan je ook terugvinden door op de knop “Data delen” te klikken of door in het menu links via Perceelsgegevens naar Data delen te gaan.

Wat kan de gebruiker waarmee ik mijn perceel gedeeld heb wel en niet doen met de gegevens van mijn perceel?

De gebruiker waarmee je je perceel gedeeld hebt kan gegevens voor dat perceel toevoegen in jouw plaats en kan ook nieuwe percelen ingeven. Jij krijgt dit dan automatisch te zien. De gebruiker kan jouw gegevens niet verder delen met anderen.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens van je perceel zijn zichtbaar voor de gebruiker met wie je je perceel deelt, met uitzondering van de informatie over de opbrengst van je perceel, je afnemers, gecontracteerde volumes en het bedrag van de bonus. 

Hoe kan ik de toestemming voor het delen van gegevens weer intrekken?

Daarvoor ga je via Mijn Percelen naar het perceel waarvan je de gegevens niet meer wenst te delen. In het Perceelsoverzicht klik je dan op de knop “Data delen” rechts bovenaan of ga je in het menu links onder Perceelsgegevens naar “Data delen”. Daar kan je de gebruiker waarmee je je gegevens niet langer meer wenst te delen verwijderen uit de lijst door op de prullenbak naast zijn/haar naam te klikken.

Toggle all items

Uitwisselen van informatie met adviseurs of loonwerkers

Hoe kan ik via WatchITgrow informatie uitwisselen met mijn adviseur of loonwerker?

Voorwaarde voor het uitwisselen van informatie met je adviseur of loonwerker is dat je je perceel deelt met deze persoon. Je adviseur kan dan gegevens (advies) gaan toevoegen voor je perceel.

Waar vind ik de informatie van mijn adviseur terug?

Het advies omtrent dat je adviseur ingeeft via WatchITgrow, d.w.z. een taak of werkzaamheid (bemesting, irrigatie, gewasbescherming, oogst) die op een bepaalde datum dient uitgevoerd te worden voor een bepaald perceel, kan je terugvinden in het hoofmenu onder “Mijn Taken”. Door op de taak te klikken word je doorverwezen naar het Perceelsoverzicht waar je meer gedetailleerde info kan vinden over de betreffende taak.

Hoe kan ik via WatchITgrow opdrachten geven aan mijn loonwerker?

Als teler kan je voor de diverse “Werkzaamheden” (planten, bemesting, gewasbescherming, irrigatie, oogst) via het Perceelsoverzicht een adviesdatum en eventuele adviesdosis ingeven. De loonwerker waarmee je je perceel gedeeld hebt gaat deze taken ook terugvinden onder “Mijn Taken” in zijn/haar takenlijst en kan informatie omtrent de “Werkzaamheden” via WatchITgrow ingeven en zo ook terugkoppelen met jou.

Hoe WatchITgrow gebruiken als adviseur?

Toggle all items

Waar kan ik de percelen van mijn telers terugvinden?

De percelen die telers gedeeld hebben met jou vind je terug in de lijst van percelen onder “Mijn Percelen” (zowel in desktop, tablet als smartphone versie). Daar kan je ook de naam van de eigenaar / beheerder van het perceel zien. Met uitzondering van de opbrengstgegevens en informatie over de afnemers, contracteerde volumes en het bedrag van de bonus kan je alle gegevens van de gedeelde percelen bekijken en aanpassen.

Hoe kan ik WatchITgrow gebruiken om informatie uit te wisselen met mijn telers?

Voor de percelen die telers met jou gedeeld hebben kan je advies doorgeven door onder “Mijn Percelen” in de lijst met (gedeelde) percelen door te klikken naar het Perceelsoverzicht van het perceel waarvoor je advies wenst te geven en daar via het menu of via de knop “Werkzaamheden” voor de betreffende taak / werkzaamheid (planten, bemesting, gewasbescherming, irrigatie, oogst)  de adviesdatum en eventueel de adviesdosis in te geven. De teler gaat deze taak dan terugvinden in de Takenlijst onder “Mijn Taken”.

Hoe kan ik zien of de teler het advies opgevolgd heeft?

Als de teler na het uitvoeren van de werkzaamheid de uitvoeringsdatum en eventueel nog meer specifieke info over de werkzaamheid heeft ingegeven in WatchITgrow dan ga je deze info ook terugvinden via het Perceelsoverzicht.

Hoe WatchITgrow gebruiken als loonwerker?

Toggle all items

Waar kan ik de percelen van mijn telers terugvinden?

De percelen die telers gedeeld hebben met jou vind je terug in de lijst van percelen onder “Mijn Percelen” (zowel in desktop, tablet als smartphone versie). Daar kan je ook de naam van de eigenaar / beheerder van het perceel zien.

Hoe kan ik zien welke telers welke taken aan mij doorgegeven hebben?

De taken die door de telers aan jou doorgegeven zijn vind je terug in de Takenlijst onder “Mijn Taken”,  in de desktop en tablet versie. Bij het perceel staat telkens de naam van de eigenaar / beheerder van het perceel, de taak en gewenste datum van uitvoering vermeld.

In de smartphone versie vind je de takenlijst terug door te klikken op het betreffende perceel.

Hoe kan ik aangeven in WatchITgrow dat ik de taak uitgevoerd heb?

 “Werkzaamheden” (planten, bemesting, gewasbescherming, irrigatie, oogst) kan je ingeven door onder “Mijn Percelen” in de lijst met (gedeelde) percelen door te klikken naar het Perceelsoverzicht en daar via het menu of de knop “Werkzaamheden” de uitvoeringsdatum en meer specifieke info over de taak in te geven.

WatchITgrow voor smartphones

Toggle all items

Welke informatie is beschikbaar via smartphone?

De smartphone versie van WatchITgrow is vooral bedoeld om het ingeven van data vanop het veld te vergemakkelijken. Via “Mijn Percelen” krijg je een overzicht van je (eigen en gedeelde) percelen waarbij voor elk van de percelen de afstand tot je huidige locatie aangegeven wordt. Door op een perceel in de lijst te klikken kom je op het Perceelsoverzicht terecht. Hier vind je naast de belangrijkste  Perceelsgegevens en eventuele Waarschuwingen ook de Takenlijst voor dit perceel. Via de knop +Werkzaamheden kan je gegevens over planten, bemesting, gewasbescherming, irrigatie of oogst registeren. Via de knop +Observaties kan je het gewasgroeistadium noteren en eventuele schade op het perceel registreren.

 

Welke informatie is niet beschikbaar via smartphone?

Kaarten en grafieken kunnen niet opgevraagd worden via de smartphone versie.

Hoe kan ik percelen gemakkelijk terugvinden?

De percelen die zich in je nabijheid bevinden staan vooraan in de lijst met percelen, de verafgelegen percelen vind je verderop in de lijst. Door op “Filter” te klikken kan je via “sorteer op:” bepalen om de percelen sorteren op gewas, afstand of perceelsnaam. Je kan hier ook aangeven dat je enkel percelen met een bepaald gewas, in een bepaalde regio of van een bepaald oogstjaar wenst te zien in de lijst door een gewas, regio en jaar te kiezen en vervolgens op “opslaan” te klikken.

Bonussysteem voor aardappelen

Toggle all items

Wat houdt het bonussysteem in?

Aardappeltelers kunnen een financiële bonus ontvangen vanwege de aardappelafnemers (verwerkende industrie en handel) aangesloten bij Belgapom, bij actief gebruik van het WatchITgrow technologieplatform, met name voor het invullen van de digitale perceelsfiche, aangevuld met irrigatiedata en werkelijke opbrengsten.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de bonus?

De teler registreert in WatchITgrow de verschillende contracten met zijn afnemer(s)

 • Naam afnemer
 • Variëteit gecontracteerd
 • Gecontracteerd volume (in ton) per afnemer

Om in aanmerking te komen voor de bonus dient het gecontracteerd volume over alle afnemers heen minimaal 100 ton te bedragen.

De percelen waarvan aardappelen mogelijk geleverd worden dienen in WatchITgrow geregistreerd te staan. De velden dienen m.a.w. aangeduid of ingetekend te worden in WatchITgrow.

Voor al deze percelen dient de teler:

 • alle data van de teeltfiche elektronisch in WatchITgrow in te geven
 • extra data-elementen (werkelijke opbrengst per perceel op het einde van het seizoen + irrigatiedata) in te geven.

De bonus zal beperkt zijn in de tijd (seizoen 2019 en 2020) en wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Hoe wordt het bedrag van de bonus bepaald?

Als actieve gebruiker van WatchITgrow ontvang je van je afnemer een financiële bonus van 0,35 euro per ton gecontracteerde aardappelen met een minimum 250 euro en een maximum 750 euro per afnemer, indien je voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Waar kan ik informatie vinden over de bonus?

Alle informatie over de bonus kan je vinden door in het hoofdmenu bovenaan op Bonus te klikken. Daar kan je je contracten registreren en zie je het potentiële bedrag van de bonus. Je krijgt hier ook een overzicht per variëteit en per perceel van de data die je nog dient in te geven om in aanmerking te komen voor uitbetaling van de bonus.

Hoe kan ik mijn contracten registreren?

Door onder Bonus in de tabel onderaan te klikken op +Afnemer toevoegen. Daar kan je dan verder, per afnemer, de variëteit en het gecontracteerde volume aardappelen (in ton) ingeven.

Welke percelen komen in aanmerking voor het berekenen van de bonus?

Alle aardappelpercelen met de gecontracteerd variëteit komen in aanmerking voor het berekenen van de bonus. Je kan een overzicht krijgen van deze percelen door onder Bonus in de tabel onderaan “percelen” aan te klikken. Van hieruit kan je ook nieuwe percelen toevoegen (via +perceel toevoegen) of nieuwe afnemers toevoegen (+afnemer toevoegen).

Waar kan ik opvolgen hoe ver ik sta met het ingeven van data voor de bonus?

Onder Bonus krijg je een algemeen bonus overzicht alsook een overzicht per variëteit en per perceel met de voortgang van de bonus. Hier kan je zien hoeveel hectares (dus hoeveel percelen) je nog dient in te geven voor iedere gecontracteerde variëteit. Onder “percelen” kan je zien hoe ver je staat met het ingeven van data voor elk van de percelen die in aanmerking komen voor de bonus.

Ook in het Perceelsoverzicht kan je via de statusbalk onder “Bonus voortgang” zien hoeveel data je nog dient in te geven.

Hoe weet ik welke data ik nog moet ingeven voor mijn perceel om in aanmerking te komen voor de bonus?

Onder Bonus kan je bij “percelen” zien hoe ver je staat met het ingeven van data voor elk van de percelen die in aanmerking komen voor de bonus en welke data nog dienen ingegeven te worden. Als je klikt op het perceel dan kom je op het Perceelsoverzicht terecht.

Op het Perceelsoverzicht kan je in de takenlijst zien welke gegevens je nog dient in te geven. Taken m.b.t. de bonus worden aangeduid met een ster. Door op een taak te klikken kom je automatisch op de plaats terecht waar je de taak kan uitvoeren.

Ik heb alle perceelsgegevens ingegeven en toch blijft de statusbalk oranje?

Alvorens de bonus kan toegekend worden dienen de gegevens nog gevalideerd te worden. Pas als dit gebeurd is en de gegevens volledig en correct bevonden zijn zal de statusbalk groen kleuren.

Algemene instellingen en foutmeldingen

Toggle all items

Hoe de taal wijzigen?

Om de taal van de toepassing te wijzigen, ga je naar je profiel (bovenaan rechts op de webpagina). Onder “Algemeen” kan je kiezen tussen Engels, Frans en Nederlands.

Hoe mijn paswoord wijzigen?

Om je paswoord te wijzigen, ga je naar je profiel (bovenaan rechts op de webpagina) en kan je “Paswoord” kiezen.

De stratenatlas wordt niet getoond op de achtergrond. Hoe komt dat?

De nieuwste versies van de Firefox internet browser volgen een strikt veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt de stratenatlas van MapBox geblokkeerd. Het probleem kan opgelost worden door Firefox een extra veiligheidscheck te laten doen via het besturingssysteem. Je dient daarvoor als volgt tewerk te gaan:

 • Open je Firefox web browser
 • In de navigatie bar, type about:config en druk op Enter.
 • Om verder te gaan, klik je “I accept the risk”.
 • Zoek nu in de lijst naar security.enterprise_roots.enabled. Standaard staat dit ingesteld op false.
 • Dubbelklik om op true te zetten.
 • Herstart de browser en probeer opnieuw of de stratenatlas nu verschijnt.
Belgapom
Belspo
cra-w
ULG
VITO
KMI