Nieuws overzicht

Nieuws overzicht

Zullen onze patatjes gebakken zijn voor de oogst?

Met de extreme droogte kijken we alvast even naar de eerste metingen van de 200 CurieuzeNeuzen sensoren die dit jaar opnieuw geïnstalleerd werden op verschillende aardappelvelden verspreid over heel Vlaanderen.
 

200 sensoren klaar om het microklimaat op onze aardappelvelden te monitoren

Het landbouwteam van CurieuzeNeuzen in de Tuin is klaar voor de nieuwe meetcampagne. Met 200 sensoren gaan we ook in 2022 het microklimaat de aardappelvelden in Vlaanderen opvolgen.

Nieuwe meetcampagne voor 'CurieuzeNeuzen in de Tuin' in 2022

Na een succesvolle meetcampagne in 2021 breidt CurieuzeNeuzen het onderzoek graag met een jaar uit. Met behulp van 200 sensoren registreren we tijdens de zomer opnieuw het microklimaat op onze aardappelvelden.

WatchITgrow de eerste werkende toepassing op DjustConnect

Aardappeltelers kunnen vanaf nu nog gemakkelijker en veiliger hun gewassen monitoren met WatchITgrow. Daarvoor gaat VITO Remote Sensing samenwerken met ILVO en het datadeelplatform DjustConnect.

Flaxsense 2.0! Data science in de vlasteelt

VITO, Inagro, ILVO en het Algemeen Belgisch Vlasverbond ontwikkelen een monitoringstool voor de vlassector.

WaterRadar: alternatieve waterbronnen voor landbouw

Gewassen hebben water nodig om te groeien en succesvolle oogsten voort te brengen. Weloverwogen gebruik van de beschikbare watervoorraden wordt steeds belangrijker, vooral voor landbouwers die hooggewaardeerde gewassen telen.

Plaats-specifiek perceels-management met WatchITgrow en de Bodemkundige Dienst

In het kader van het PPIDD demonstratieproject bundelden de Bodemkundige Dienst van België en VITO Remote Sensing de krachten en werd het WatchITgrow platform verder uitgebreid.

Klimaat-maatregelen voor aardappeltelers - Doe mee aan de enquête!

Vul de enquête in, word co-architect van de klimaatscan en help bij het ontwikkelen van klimaatmaatregelen die rekening houden met de economische realiteit. Samen creëren we klimaatbestendige landbouwbedrijven!

Europatat - Online enquête voor aardappeltelers (< 15 minuten!)

Het ADAPT-project ('Accelerated Development of multiple-stress tolerant potato') stelde een online enquête op en nodigt daarbij aar

'CurieuzeNeuzen in de Tuin': citizen science met aardappelteelt als belangrijk 'bijgerecht'!

'CurieuzeNeuzen in de Tuin' zal d.m.v.

Belgapom
Belspo
cra-w
ULG
VITO
KMI