HOE WERKT HET?

WatchITgrow gebruikt verschillende databronnen. Data van satellietbeelden vormen hierbij de basis, verder aangevuld met o.a. weersgegevens, bodemdata en IoT data. Via een persoonlijke account kan u operationele data over uw teeltwerkzaamheden toevoegen.

Nieuwe beeldverwerkingstechnologieën laten ons toe de verschillende databronnen te combineren en om te zetten in praktisch bruikbare eindinformatie om zo geautomatiseerd advies aan te bieden aan individuele telers. 

Hoe meer data, hoe beter uw advies. WatchITgrow maakt gebruik van zogenaamde "machine learning" algoritmes. Deze algoritmes zijn uiterst geschikt om een grote hoeveelheid en diversiteit van data te analyseren en daarin patronen te herkennen. Vanuit deze kennis kan dan individueel en gericht advies gegeven worden om uw opbrengsten te verhogen.
 
De data ingegeven door de gebruiker blijven ten allen tijde eigendom van de gebruiker en worden niet met derde partijen gedeeld. VITO, als onafhankelijke partij, geeft daarbij de nodige garanties op data privacy, data security en data toegang. 
Centraal uitgangspunt is dat de gebruiker controleert  of hij al dan niet data wenst te delen, welke data hij wenst te delen en met wie hij deze data wenst te delen.  De gebruiker kan op elk moment elke van deze beslissingen herroepen of wijzigen.

Na goedkeuring van de eigenaar van de data kunnen bepaalde data gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen die via watchITgrow terug ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers. 

Belgapom
Belspo
cra-w
ULG
VITO
KMI