VITO, Inagro, ILVO en het Algemeen Belgisch Vlasverbond ontwikkelen een monitoringstool voor de vlassector.

Gewassen hebben water nodig om te groeien en succesvolle oogsten voort te brengen. Weloverwogen gebruik van de beschikbare watervoorraden wordt steeds belangrijker, vooral voor landbouwers die hooggewaardeerde gewassen telen.

In het kader van het PPIDD demonstratieproject bundelden de Bodemkundige Dienst van België en VITO Remote Sensing de krachten en werd het WatchITgrow platform verder uitgebreid.

Vul de enquête in, word co-architect van de klimaatscan en help bij het ontwikkelen van klimaatmaatregelen die rekening houden met de economische realiteit. Samen creëren we klimaatbestendige landbouwbedrijven!

Het ADAPT-project ('Accelerated Development of multiple-stress tolerant potato') stelde een online enquête op en nodigt daarbij aardappeltelers uit om bij te dragen, en dit vóór 31/

Belgapom
Belspo
cra-w
ULG
VITO
KMI